Miljö & Hållbarhet över tid

INNOVATID DESIGN FÖR
EN HÅLLBAR FRAMTID

MILJÖ & HÅLLBARHET ÖVER TID

Målmedvetet arbetar vi för att ständigt kunna erbjuda badrumsprodukter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Tillsammans med våra skickliga designers och konstruktörer antar vi utmaningen att utforska nya tekniker och hållbara material för att nå våra högt ställda krav. Vi har produkter bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen samt listar dem i Svanens Husportal.

Enegisnål led-belysning i våra badrumsskåp och spegelöverdelar

ENERGISNÅL LED

Våra badrumsskåp och spegelöverdelar har energisnål LED-belysning som är anpassad för att ge ett behagligt ljus. LED har mycket lång livstid och är därför ett bättre miljöval.

Läs mer om badrumsskåp & speglar
Vatten- och energibesparande blandare

VATTEN- OCH ENERGIBESPARANDE

Våra blandare har flera olika effektiva funktioner som hjälper dig att spara vatten, håll utkik efter symbolerna Water Save, Cold Start och Eco Move. Nu är även våra takduschar vattenbesparande.

Läs mer om blandare
TIMERFUNKTION - SPARAR ENERGI

TIMERFUNKTION - SPARAR ENERGI

Några av våra handdukstorkar har en inbyggd timerfunktion, det minimerar att energi förbrukar i onödan.

Läs mer om handdukstorkar
Miljö för framtiden

MILJÖBEDÖMNINGAR

Vår strävan är att ständigt minimera miljöpåverkan från våra produkter och vårt emballage. Självklart följer vi oss efter obligatoriska direktiv som REACH, RoHS och WEEE vilket innebär att vi har kontroll över lagarna för kemikalieanvändning och hantering av elkomponenter. Vi är anslutna till FTI, Gröna punkten och El-kretsen för att säkerställa att våra produkter och vårt emballage tas om hand på bästa sätt när de inte används längre. Vi har produkter bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen samt listar dem i Svanens Husportal.

SUNDAHUS BEDÖMDA PRODUKTER

SUNDAHUS BEDÖMDA PRODUKTER

Vi har produkter bedömda av SundaHus, en oberoende tredje part som systematiskt arbetar för ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen. Våra produkter finns i SundaHus Miljödata.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Vi har produkter bedömda av Byggvarubedömningen. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

BYGGVARUDEKLARATIONER

BYGGVARUDEKLARATIONER

Byggvarudeklarationer är ett dokument med utförlig information om en produkt. Deklarationen visar hur en produkt ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och när den blir avfall. Byggvarudeklarationen informerar också om produktens innehåll och miljöpåverkan. Du hittar våra byggvarudeklarationer som PDF på våra hemsidor eller på byggvarudeklarationer.se för att enkelt kunna tillgodose ditt behov av dokumentation. Dessa lagras i 10 år även efter att varan har utgått så att du kan känna dig trygg i ditt val.

Sök information om Hafas produkter
ROHS

ROHS

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta och begränsa de farliga kemiska ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning. För att efterleva detta direktiv arbetar vi kontinuerligt med teknisk dokumentation, CE-märkning, Declaration of Conformity och att märka upp alla produkter enligt gällande standard.

FSC-märkt papper

FSC-märkt papper

Vår katalog trycks på FCS-märkt papper. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Gröna Punkten

Gröna Punkten

Den Gröna Punkten visar att förpackningsavgift­en är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. Den är även en symbol för insamling och återvinning av förpackningar. Samtliga förpackningar hos oss är märkta med Gröna Punkten.

NPA, Näringslivets producentansvar

Näringslivets producentansvar

Vi är anslutna till NPA, näringslivets producentansvar för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.