Blandare

Blandare

Tillsammans med vårt mångåriga kunnande vad gäller skandinaviska byggnormer, installationskrav och certifiering tar vi nu nästa steg och gör stora delar av vårt blandarsortiment miljövänligt. Water Save sparar vatten, utan kompromiss på komfort.

Läs mer här

Tillsammans med vårt mångåriga kunnande vad gäller skandinaviska byggnormer, installationskrav och certifiering tar vi nu nästa steg och gör stora delar av vårt blandarsortiment miljövänligt. Water Save sparar vatten, utan kompromiss på komfort.

SINTEF Byggforsk certifierar våra blandare

SINTEF Byggforsk är ett ackrediterat testlab som testar och certifierar våra blandare. 
Certifikatet innebär att våra produkter uppfyller alla de krav som Europanorm (EN) standarden ställer. 

För våra blandare utför SINTEF följande tester:

  • Trycktest (16 bar)
  • Flödestest
  • Mätning av tungmetaller (bly, nickel, kadmium)
  • Ljudnivå.
  • Slitageprov där vår blandare utsätts för ett uthållighetsprov genom att öppnas och stängas 70 000 gånger.  

SINTEF_BLANDARE.jpg

NYHET - WATER SAVE

Vattenbesparande perlator som gör att du förbrukar mindre vatten med bibehållen komfort. 5,3 l/min vid 3 bar.

 

watersave.jpg

ECO MOVE - Vi värnar om miljön - Mix Lean Eco

Vattenflödet regleras i två steg och har ett maxflöde på 5,3 l/min vid 3 bar.

 

ecomove.jpg

0 Produkter